KABA ILCO KEY BLANK FASTEC - KABA ILCO PART #: 1681