NIAGARA STEALTH 0.8 GPF SINGLE FLUSH TOILET TANK ONLY IN WHITE - 104054